Tiêu chuẩn IPC
Cung cấp dựa trên sự nhất quán,
Độ tin cậy và Chất lượng

ĐĂNG KÝ:

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn IPC

IPC cung cấp thiết bị điện tử chất lượng cao, đáng tin cậy bằng cách phát triển các tiêu chuẩn đáng tin cậy thúc đẩy sự thành công của ngành công nghiệp điện tử toàn cầu.

Được triển khai trên toàn ngành, các tiêu chuẩn của chúng tôi chỉ đơn giản là truyền đạt và làm rõ những kỳ vọng cho mọi người trong ngành. Tiêu chuẩn IPC giúp đảm bảo chất lượng vượt trội, độ tin cậy và tính nhất quán trong sản xuất thiết bị điện tử.

IPC có hơn 300 tiêu chuẩn công nghiệp đa ngôn ngữ đang hoạt động, bao gồm gần như mọi giai đoạn của chu kỳ phát triển sản phẩm điện tử. Có hơn 3.000 chuyên gia trong ngành công nghiệp điện tử tham gia vào việc phát triển các tiêu chuẩn này.