CHÚNG TA LÀ AI

Giúp thế giới xây dựng thiết bị điện tử tốt hơn


Là một tổ chức phi lợi nhuận, do thành viên điều hành và là nguồn hàng đầu cho các tiêu chuẩn ngành công nghiệp, đào tạo,  thông tin ngành và vận động chính sách công, IPC là hiệp hội toàn cầu giúp OEM, EMS, các nhà sản xuất PCB và nhà cung cấp vật tư xây dựng thiết bị điện tử tốt hơn.

Hơn 3.000 công ty trên khắp thế giới phụ thuộc vào các chương trình và dịch vụ của IPC để nâng cao lợi thế cạnh tranh và thành công về tài chính của họ. Các thành viên IPC đại diện cho tất cả các khía cạnh của ngành công nghiệp điện tử, bao gồm thiết kế, sản xuất bảng mạch in, lắp ráp thiết bị điện tử và kiểm tra ...

CHỨNG NHẬN

IPC cung cấp trên toàn cầu

các chương trình chứng chỉ được công nhận được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn IPC thông qua mạng lưới các trung tâm đào tạo được cấp phép quốc tế.

TIÊU CHUẨN IPC

Hơn 300 tiêu chuẩn bao gồm chuỗi cung ứng sản xuất điện tử.

ADVOCACY

Thúc đẩy Tăng trưởng Kinh tế, Đổi mới và Hợp tác Toàn cầu

THÀNH VIÊN

Giữ tiêu chuẩn của bạn cao. Trở thành Thành viên IPC.

Lời Nhắn

Nhập  thông tin của bạn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời 


*Tên
Điện thoại
*E-mail
công ty
Địa chỉ
Chức vụ
*Thông điệp