Vận động chính sách của IPC
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,
Đổi mới và Hợp tác Toàn cầu

ĐĂNG KÝ:

Ngành công nghiệp

Biện hộ

Vận Động Chính Sách Ngành Công Nghiệp

Vận động cho ngành công nghiệp sản xuất điện tử

Vận động cho ngành công nghiệp sản xuất điện tử

IPC là nhà vận động toàn cầu hàng đầu cho ngành công nghiệp điện tử. Cùng với các thành viên, IPC tích cực tham gia vào các mối quan hệ chính phủ toàn cầu và vận động chính sách môi trường phù hợp với sứ mệnh của IPC nhằm nâng cao hơn nữa sự xuất sắc trong cạnh tranh và thành công về tài chính của các thành viên cũng như bảo vệ môi trường. Cho dù là tham gia với các nhà hoạch định chính sách ở Washington, D.C., ở Liên minh châu Âu hay ở Trung Quốc, IPC và các thành viên của mình luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để tập huấn, thông báo và tác động đến các nhà hoạch định chính sách về các chính sách thúc đẩy đổi mới, tăng trưởng và cạnh tranh, đồng thời bảo vệ sức khỏe con người và môi trường .