Tư cách thành viên IPC
Giữ tiêu chuẩn của bạn cao.
Trở thành Thành viên IPC.

Đơn xin làm thành viên

Chất lượng. Độ tin cậy. Tính nhất quán. IPC.

www.ipc.org.cn/membership

Cảm ơn bạn đã quyết định tham gia IPC. Thông tin liên hệ sau dành cho mục đích gia hạn. Để quản lý các tùy chọn email của bạn, vui lòng truy cập www.ipc.org/opt-in.

 

Thông tin công ty thành viên

*Tên công ty
Nhóm công ty (Vui lòng điền trực tiếp tên công ty của bạn nếu công ty của bạn không thuộc bất kỳ nhóm nào
*Các biến thể tên công ty
Điện thoại
*E-mail
Doanh thu hàng năm $
Số lượng nhân viên trong toàn công ty (Nếu bạn là công ty nhóm, vui lòng điền vào Số lượng nhân viên của công ty trong nhóm.) *
Địa chỉ