Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Ipc
Tiêu chuẩn cho Sản Phẩm Điện tử
Kiến thức sản xuất

IPC-A-600
IPC-A-610
IPC-A-620
IPC J-STD-001
IPC-7711/21
IPC-6012
Chương trình chứng nhận nhà thiết kế IPC
Lịch đào tạo
Chương trình Đào Tạo và Chứng Nhận IPC-7711/IPC-7721, Làm Lại, Sửa Chữa Và Sửa Đổi Các Lắp Ráp Điện Tử
2021-03-03
Làm lại… Sửa chữa và Duy trì Cạnh tranh Một phương pháp tiếp cận thực hành để khôi phục các sản phẩm lắp ráp điện tử Lợi Nhuận Không Thể Nào Cao Hơn Bảng mạch in được lắp ráp với các linh kiện đắt tiền… và nó không hoạt động! Không thể bắt đầu lại và các lựa chọn có vẻ đáng ngại: huỷ bỏ nó hoặc gửi nó đi. Dù bằng cách nào, nó sẽ khiến bạn phải trả giá. Bạn có lựa chọn thứ ba không? Chương trình Đào tạo và Chứng nhận Làm Lại, Sửa Chữa Và Sửa Đổi của IPC cung cấp cho công ty của bạn giải pháp thay thế tiết kiệm: tự sửa chữa! Chương trình đào tạo-đào tạo viên này dạy các kỹ thuật đã được ngành công nghiệp phê duyệt về làm lại linh kiện xuyên lỗ và bề mặt, sửa chữa đế hàn, dây dẫn và laminate. Nó cũng cung cấp một chương trình đào tạo linh hoạt, định hướng kỹ năng cao với các tài liệu giảng dạy cho phép đại diện đủ điều kiện từ công ty của bạn đào tạo các công nhân về nhiều quy trình khác nhau từ IPC-7711/IPC-7721 Làm Lại Sản Phẩmlắp Ráp Điện Tử / Sửa Chữa Và Sửa Đổi Bảng Mạch In Và Sản Phẩm Lắp Ráp Điện Tử.